Nátěry Solidlux | Technická univerzita

zákazník: Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava

obor: strojírenství